ŽIVELNÉ ŽENY

Taneční uskupení 4 žen různých věků a energií, které tančí raději improvizovaně než organizovaně. Tančíme spolu už druhým rokem a baví nás to čím dál tím víc. V tanci nás přitahují témata, která mají nějakou nosnou myšlenku. Prošly jsme divokým  tancem Živlů (o povaze živlů, jejich naprosté odlišnosti a zároveň samozřejmosti jejich souhry),  zhostily se tématu Cyklické ženy tak, aby bylo trochu odlehčenou formou pochopitelné i mužům a ženám, které se s ním ještě nepropojily (prožitkově naučné taneční zpracování tématu 4 fází ženského menstruačního cyklu, kterými žena v průběhu měsíce prochází. Panna, Matka, Čarodějka a Vědma). 

V současnosti pracujeme na choreografii (ne)SEBELÁSKY, která zpracovává téma sebeodmítání, sebekritiky a sebepřijetí. Protože je to téma nelehké a velice osobní, pracujeme s ním opatrně a pozvolna :-). 

NEJBLIŽŠÍ VYSTOUPENÍ: 15.2.2019 V RÁMCI 1. PLESU WALDORFSKÉ ŠKOLY DOBROMYSL

ŽIVLY

premiéra vystoupení leden 2017

CYKLICKÁ ŽENA

(na fotografii fáze Čarodějky)

premiéra vystoupení červen 2018

(ne)SEBELÁSKY 

v přípravě

RESUMÉ

TRÉNINKY

nepravidelné čtvrtky od 17.30 v KD Jas

Členky:

Katka Štětková 

 Markéta Bachová

Katka Vojtová

Petra Sebastian