ŽIVELNÉ ŽENY

Taneční uskupení 4 žen různých věků a energií, které tančí raději improvizovaně než organizovaně. Tančíme spolu už pátým (!) rokem a baví nás to čím dál tím víc. V tanci nás přitahují témata, která mají nějakou nosnou myšlenku. Prošly jsme divokým  tancem Živlů (o povaze živlů, jejich naprosté odlišnosti a zároveň samozřejmosti jejich souhry),  zhostily se tématu Cyklické ženy tak, aby bylo trochu odlehčenou formou pochopitelné i mužům a ženám, které se s ním ještě nepropojily (prožitkově naučné taneční zpracování tématu 4 fází ženského menstruačního cyklu, kterými žena v průběhu měsíce prochází. Panna, Matka, Čarodějka a Vědma). 

V  květnu 2019 jsme dokončily choreografii (ne)SEBELÁSKY, která zpracovává téma sebeodmítání, sebekritiky a sebepřijetí. Protože je to téma nelehké a velice osobní, bylo třeba s ním pracovat opatrně a pozvolna :-). 

Naší další metou, kterou právě procházíme jsou "Čakrové tance" aneb "HRA O JABLKO :-)

1. čakra - ŽIVOČIŠNÁ - přímé spojení se zemí, s podstatou našeho bytí, ale i boj o přežití. Elegantně zvířecí choreografie, kde zasetí semínka jabloně do země, dává vznik všemu následujícímu.  

2. čakra - TVOŘIVOST - centrum kreativity a sexuální energie. Plyne jako element vody, která ho charakterizuje. Jako je voda tvořená krystaly, my tvoříme ornamenty. Energie této čakry vyjádřená živými obrazy a ornamentální choreografií. 

 3. čakra -  HRA S OHNĚM  - centrum vnitřní síly a projevených citů a emocí. Hřeje a pálí jako oheň. U ohně se můžeme ohřát, můžeme přes něj skákat, ale oheň nás může také spálit. Intenzivní konstelační choreografie dotýkající se nakládání s ženskou tvořivou a sexuální energií v poměrně nedávné historii.

4. čakra - SRDEČNÍ a KO(S)MICKÁ - tanečně/pantomimický příběh o vyléčení zlomeného srce 

5. čakra - KOMUNIKACE - vevýstavběhodněslovaještěvíceslovnebotakyúplnétichoatichoaticho

náš fcb - "Živelné ženy" najdete  ZDE 

3. čakra - hra s ohněm
3. čakra - hra s ohněm

ŽIVLY

premiéra vystoupení leden 2017

živý obraz 2. čakry
živý obraz 2. čakry
živý obraz 2. čakry
živý obraz 2. čakry

CYKLICKÁ ŽENA

(na fotografii fáze Čarodějky)

premiéra vystoupení červen 2018

1. čakra - živočišná
1. čakra - živočišná

(ne)SEBELÁSKY 

Premiéra - 29.5. 2019

Kde už jsme vystoupily: Festival letem světem v Plzni (leden 2017), Taneční večer ŽENY - Moving station v Plzni (červen 2017), LOVE festival v Plzni (květen 2018), Taneční večer ŽENY - Moving station v Plzni (červen 2018), Vernisáž obrazů Ivany Mrázkové v Plzni (červenec 2018), Zázračná planeta Země - Bečov nad Teplou (srpen 2018), Festival Cesta žena - matky v Plzni (říjen 2018), 1. Waldorfský ples v Plzni (únor 2019), Taneční představení ŽENY - Moving Station v Plzni (květen 2019),  Chebské dvorky - módní přehlídka Lenky Tomandlové  (červen 2019), Festival Avatar Plzeň (červen 2019), Love Festival (červen 2019), Festival Afrika naživo (červen 2019), Zázračná planeta země - Bečov nad Teplou (srpen 2019), Love Festival (červen 2020), Cafe Terasa Plzeň (červenec 2020) , Zázračná planeta Země - Bečov nad Teplou (srpen 2020) 

TRÉNINKY

nepravidelné čtvrtky od 17.30 v KD Jas, případně nedělní odpolední soustředění

Členky:

Kateřina Štětková 

Kateřina Vojtová

Petra Sebastian

Alena Jiráčková