KMEN

tanečně - divadelní projekt napříč generacemi pod vedením Kateřiny Štětkové

.....................................................................................

Tanečně divadelní projekt, který pracuje s tradičními rolemi v komunitě. Téma je velice léčebné zejména pro účastníky projektu, ale i postupným šířením pro diváky nebo blízké účastníků. Tréniky jsou plánované společné i oddělené/ tj. všichni společně/zvlášt ženy a zvlášť muži a děti - pracujeme  na choreografiích, zabýváme se tématem, tvoříme i improvizované části.  Společně i odděleně tak máme možnost prožít všechny roviny toho, jaké je to být součástí KMENE :-).  

****************************

V letošní sezóně 2022/2023 pokračujeme v setkávání jako ŽENY KMENE a pracujeme na samostatné ženské choreografii -  p(R)otkávání - premiéra bude k vidění 3.6. na festiválku "10 deka Spirály" a pak 10.6. - Kmen v zahradě Chotěšovského kláštera. MÁM DOTAZ K PROJEKTU :-)