KMEN

tanečně - divadelní projekt napříč generacemi pod vedením Kateřiny Štětkové

TERMÍNY TRÉNINKŮ - SOUKMENOVKYŇ OD ZÁŘÍ 2022 - čas vždy od 17.15

25.10.

8.11.

22.11.


.....................................................................................

Tanečně divadelní projekt, který pracuje s tradičními rolemi v komunitě. Téma je velice léčebné zejména pro účastníky projektu, ale i postupným šířením pro diváky nebo blízké účastníků. Tréniky jsou plánované společné i oddělené/ tj. všichni společně/zvlášt ženy a zvlášť muži a děti - pracujeme  na choreografiích, zabýváme se tématem, tvoříme i improvizované části.  Společně i odděleně tak máme možnost prožít všechny roviny toho, jaké je to být součástí KMENE :-).  


Na trénink si prosím přineste pohodlné oblečení na pohyb, vodu na pití. Karimatky jsou k dispozici. 

************************************************************

Pro účast v projektu platí následující podmínky:

aktivní zájem o pohyb a tanec

smysl pro rytmus a flexibilita (zejména mentální)

pravidelná účast na setkáních/trénincích

ochota podřídit se vedení

ochota veřejně vystupovat


MÁM DOTAZ K PROJEKTU :-)