KMEN 

tanečně - divadelní projekt napříč generacemi pod vedením Kateřiny Štětkové

PŘIBÍRÁME TANEČNÍKY A TANEČNÍCE:

MUŽI 20 - 100 let

DĚTI 5 - 11 LET

ŽENY NAD 60 LET

.....................................................................................

Tanečně divadelní projekt, který se zabývá tradičními rolemi v komunitě. Téma je velice léčebné zejména pro účastníky projektu, ale i postupným šířením pro diváky nebo blízké účastníků. Tréniky jsou plánované společné i oddělené/ tj. všichni společně/zvlášt ženy a zvlášť muži a děti - pracujeme  na choreografiích, zabýváme se tématem, tvoříme i improvizované části.  Společně i odděleně tak máme možnost prožít všechny roviny toho, jaké je to být součástí KMENE :-).  

TRÉNINKY :

Pravidelné úterky od 17:15 do 18:45 takto:

1. úterý v měsíci všichni společně a děti/  2. úterý v měsíci ženy/  3. úterý v měsíci muži

září 2021 - březen 2022 (pak se předpokládá vystoupení) 

Kroužkovné - 300 Kč /měsíc dospělý - 150 Kč/měsíc dítě (platba buď měsíčně nebo pololetní dle dohody)

Základní skupina účastníků se již zformovala v září 2020, pokud máte o projekt zájem, napište mi něco o vás a vaší motivaci mailem na ka.stetkova@gmail.com 


Na trénink si prosím přineste pohodlné oblečení na pohyb, vodu na pití. Karimatky jsou k dispozici. 

************************************************************

Pro účast v projektu platí následující podmínky:

aktivní zájem o pohyb a tanec

smysl pro rytmus a flexibilita (zejména mentální)

pravidelná účast na setkáních/trénincích

ochota podřídit se vedení

ochota veřejně vystupovat

***************************** ENGLISH VERSION ************************************

Dance and theatre project dealing with traditional roles within the community. The topic is healing mainly for the project participants however by its gradual spreading also for the audience or relatives of participants. Our trainings are scheduled as common and individual, i.e. all together + children/women/men - we work on choreographies, deal with the topic itself and create some improvised parts. Both together and separately we have a chance to go through all levels of what it feels like to be part of the TRIBE :-) 

TRAININGS :

Regular Tuesdays from 17:15 till 18:45 as follows:

1st Tuesday in a month - all together + children/ 2nd Tuesday in a month - women /3rd Tuesday in a month -  men

Fee - 300 CZK /month - adult


MÁM DOTAZ K PROJEKTU :-)