KMEN 

tanečně - divadelní projekt napříč generacemi pod vedením Kateřiny Štětkové

TO JE NÁŠ KMEN :-) V AKCI

.....................................................................................

Tanečně divadelní projekt, který pracuje s tradičními rolemi v komunitě. Téma je velice léčebné zejména pro účastníky projektu, ale i postupným šířením pro diváky nebo blízké účastníků. Tréniky jsou plánované společné i oddělené/ tj. všichni společně/zvlášt ženy a zvlášť muži a děti - pracujeme  na choreografiích, zabýváme se tématem, tvoříme i improvizované části.  Společně i odděleně tak máme možnost prožít všechny roviny toho, jaké je to být součástí KMENE :-).  

TRÉNINKY V LEDNU 2022 :

25.1. - MUŽI

tréninky v ÚNORU 2022

1.2. - VŠICHNI

15.2. - ŽENY/DÍVKY

22.2. MUŽI

Pravidelné úterky od 17:15 do 18:45 takto:

1. úterý v měsíci všichni společně a děti/  2. úterý v měsíci ženy/  3. úterý v měsíci muži

září 2021 - květen 2022 (předpokládaná premiéra 25.5.2022 v Moving Station, dle podmínek) 

Kroužkovné - 300 Kč /měsíc dospělý - 100 Kč/měsíc dítě (platba buď měsíčně nebo pololetní dle dohody)

Základní skupina účastníků se již zformovala v září 2020, pokud máte o projekt zájem, napište mi něco o vás a vaší motivaci mailem na ka.stetkova@gmail.com 


Na trénink si prosím přineste pohodlné oblečení na pohyb, vodu na pití. Karimatky jsou k dispozici. 

************************************************************

Pro účast v projektu platí následující podmínky:

aktivní zájem o pohyb a tanec

smysl pro rytmus a flexibilita (zejména mentální)

pravidelná účast na setkáních/trénincích

ochota podřídit se vedení

ochota veřejně vystupovat


MÁM DOTAZ K PROJEKTU :-)