KMEN / ŽENY KMENE

tanečně - divadelní projekty napříč generacemi pod vedením Kateřiny Štětkové

JEŠTĚ STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENKY - OZVĚTE SE A PŘIJĎTE NA TRÉNINK - SETKÁNÍ

ZÁZNAM Z VYSTOUPENÍ V CHOTĚŠOVĚ - ŽENY KMENE I KMEN - 2023

.....................................................................................

HISTORIE PROJEKTU

2020/2021/2022 -  Tanečně divadelní projekt, který pracoval s tradičními rolemi v komunitě. Téma bylo velice léčebné zejména pro účastníky projektu, ale i postupným šířením pro diváky nebo blízké účastníků. Tréniky byly společné i oddělené/ tj. všichni společně/zvlášt ženy a zvlášť muži a děti - pracovali jsme na choreografiích, zabývvali jsme se tématy, tvoříli i improvizované části.  Společně i odděleně jsme měli  možnost prožít všechny roviny toho, jaké je to být součástí KMENE :-).  

****************************

2022/2023 - V této sezóně jsme pokračovaly v setkávání jako ŽENY KMENE a pracovaly na samostatné ženské choreografii -  p(R)otkávání - premiéra byla k vidění 3.6. na festiválku "10 deka Spirály" a pak 10.6. - Kmen v zahradě Chotěšovského kláštera. 

2024 - KOŘENY - další pokračování setkávání ŽEN KMENE - od ledna 2024 v tématu KOŘENY. Budeme se ohlížet zpátky v našich rodových liniích, dotýkat se naší osobní historie a příběhů, využijeme bohatství folkloru. Budeme tvořit choreografii s prvky scénického a lidového tance, mluveného slova - vyprávění příběhů a hlasového projevu. Přibíráme nové členky! první setkání bude 30.1. od 17.15 v sále v JASu.MÁM DOTAZ K PROJEKTU :-), HLÁSÍM SE NA SETKÁNÍ 13.2.