MEDICÍNA TANCE

 VĚDOMÝ A SVOBODNÝ TANEC

MEDICÍNA TANCE

vědomý a svobodný tanec 

setkávání uzavřené skupiny tanečníků

s Kateřinou

PRO UZAVŘENOU SKUPINU TANEČNÍKŮ – VĚDOMÝ/AUTENTICKÝ POHYB, VOLNÝ TANEC INFLOW, PRAXE 5 RYTMŮ, PRÁCE S TÉMATEM

OD BŘEZNA 2024 DO LISTOPADU 2023 (VYJMA ČERVENCE A SRPNA), TJ. 7 SETKÁNÍ.

V KAŽDÉM MĚSÍCI BUDEME TANČIT SKRZE JEDNO ZÁSADNÍ TÉMA

  • MOJE ZÁKLADNA – na čem stojí můj život, co mi tvoří základy 
  • VYŠŠÍ JÁ – kde je mi dobře, co je moje vize, co jsem přinesl/a nebo chci přinést do života
  • MOJE SRDCE – co mi pomáhá, když mi není dobře
  • PŘÁTELSTVÍ A PARTNERSTVÍ  
  • HOJNOST – jak si v tomto tématu vedu?
  • ODPOUŠTĚNÍ/ODLOUČENÍ – co mám v tomto tématu k řešení.
  • SMRT – čeho se bojím, čemu se vyhýbám, abych necítil/a prázdno?

VŽDY PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI od 17.30 do 19.45

7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 5.9., 3.10., 7.11.

ÚHRADA CELÉHO CYKLU - 2.100 KČ - NAJEDNOU DO 10.3.2024

* * * * * * * 

InFlow 

Přes mé kreativní vnitřní rádio :-) si mě předloni našel trochu nový způsob spontánního a vědomého tance a rovnou si s sebou přinesl i název "InFlow". InFlow má mnohé možnosti významů, jako třeba independent flow (nezávislý proud) nebo inflow (příliv či přítok) nebo in (the) flow (v proudu). Jak je vidět, je to něco tekutého, něco pohyblivého a něco nezávislého.

Vstoupila jsem tím do nového proudu. Přijala skutečnost, že se můj styl vyvíjí a mění, že nic není statické a že můj postoj nemusí být pořád a navždy ten stejný. Vstoupila jsem do proudu, který mě dříve spíš odrazoval, ale podle všeho jsem si sama potřebovala odtančit stovky hodin zcela volných tanců, aby přišla tahle potřeba.


CHCI SE PŘIHLÁSIT/CHCI SE ZEPTAT