SEMINÁŘE A DÍLNY

Víkendové, vícehodinové nebo vícedenní ucelené semináře a dílny vedené tvůrčími a zajímavými osobnostmi..

TANEC JAGUÁRA A ČERNÉHO PANTERA

 s MICHAELOU PETERSEN

 21.10.2021 od 17.30

Cena večera 400 Kč

REZERVACE PŘEDEM NUTNÉ, VČETNĚ ÚHRADY VLOŽNÉHO NA ÚČET SPIRÁLY  

Poselství jaguára: Podívej se na svět jinýma očima! Večer plný tance, pohybu a rituálu se vším, co jaguár symbolizuje. Přijďte si zatančit harmonizující a posilující tanec tohoto silové zvířete, které symbolizuje urozenost, dravost, trpělivost a klid, sílu, která dokáže sama od sebe posílit i léčit.

Dobře maskovaný se krade neproniknutelnou džunglí. Působí nebezpečně a silně. Jeho pohyby jsou opatrné a sebejisté. Jako silové zvíře vám daruje nadpřirozené schopnosti. Má schopnost rozumět chaosu a orientovat se v něm. Jako by svému nositeli dal nové oči. Obrovská síla, která sama od sebe dokáže posílit i léčit. Síla jaguára líže staré rány a léčí jizvy po boji. Přináší trpělivost a klid.

Jaguár je znamením dravosti, symbolem urozenosti... Mnoho kmenů věřilo, že je na sebe schopen brát podobu jiných zvířat a lidí. Tato pověst mu přinesla pověst lstivého a moudrého zvířete. Moudrost, síla a dokonalost lovu se v těle jaguára snoubí s mystikou a spiritualitou.

Splyň s tajemnem s bezpodmínečnou důvěru, BÝT teď a tady, přijímat léčení a nalézt odpovědi, které si neseme ve svém nitru. Dovolte si být sami sebou, tím kým opravdu jste, ale zároveň se pro tento den proměňte v Jaguára a jemným pohybem vklouzněte do řeky života. Uvědomte si svou vlastní sílu!

 PŘIHLÁŠKA NA TANEC JAGUÁRA