David Štětka

Potní chýše INIPI, Vision Quest a další léčebná setkání

Na cestě za hledáním vyššího smyslu a směru, mě v životě inspirovala dlouholetá spolupráce s mým učitelem - Jorgem Redtail Hawkem - tanečníkem slunce. Tradice lakotských indiánů, které k nám Jorge přiváží a mezi něž patří i obřad indiánské potní chýše - Inipi, mě natolik oslovily, že jsem se mu před 9 lety začal s jeho požehnáním sám věnovat.

V létě 2021 jsem úspěšně prošel závěrečnou iniciací k vedení dalšího silného tradičního rituálu - Vision Quest (Hledání vlastní vize). Nejbližší Vision Quest pod mým vedením proběhne v srpnu 2023. Viz VISION QUEST

Věřím, že díky zachování těchto pradávných tradic dostáváme my v našich zemích možnost obracet se postupně ke svým původním, spirituálním, zapomenutým tradicím a znovu je objevovat a rozvíjet.

Aho Mitakuye Oyasin/ Harmonii ve všech našich vztazích!

a také Buena Pinta :-)