ČAKROVÉ TANČÍRNY

Po roce se opět vracíme k úspěšné a silné taneční spolupráci s čakrami :-) V tanci můžete prožít jejich kvalitu,  proudění i stagnaci, sílu i slabost a najít způsob jak s nimi pracovat, jak je ošetřovat a léčit.. 

PRVNÍ ČAKRA - 15.1.2018

s Markétou 

1. ČAKRA - kořenová - ohnivě červená - element země. Symbolizuje náš vztah k materiálnímu světu, k Zemi, ke své rodině a společenství. Týká se jí schopnost zajistit základní životní potřeby, síla bránit se a prosadit se, schopnost cítit se na různých místech "jako doma", uznávání společenských a rodinných pravidel, potřeba logiky, struktury a řádu

DRUHÁ ČAKRA - 5.2.2018

s Katkou

Sakrální čakra - oranžová - element vody. Týká se tématu sexuality a vitality, peněz, chtíče, emocí (strachu, radostu a hněvu..), pocitů viny a obviňování, síly a kontroly, tvořivosti a ničení, etiky a čestného jednání ve vztazích, schopnosti riskovat...

TŘETÍ ČAKRA - 19.2.2018

s Markétou

Solar plexus - pupeční čakra - žlutá - element ohně. Témata související se třetí čakrou jsou hrdost, sebeúcta, sebedůvěra, odpovědnost za vlastní rozhodnutí, osobní čest, péče o ostatní, citlivost na kritiku. Ve třetí čakře většinou pociťujeme strach a je v ní také obsažena "intuice" k přežití, upozorňuje nás na hrozící nebezpečí. Třetí čakra je sídlem životní síly...

ČTVRTÁ ČAKRA - 5.3.2018

s Markétou

U čtvrté čakry se zabýváme rozvojem kvalit srdce, prožíváním lásky a soucitu, dělením se s druhými, spoluúčastí srdce při rozhodování a řešení, nesobeckostí, odevzdaností, uzdravováním. Aby byla čtvrtá čakra dobře otevřená a v harmonii, je třeba naučit se milovat sami sebe, pěstovat emoční vyzrálost, která umožňuje jednat vědomě a soucitně  

PÁTÁ ČAKRA - 19.3.2018

s Katkou

U páté čakry - světle modré -  se zabýváme především schopností komunikace a sebevyjádření v tvořivosti, otevřeností, sledováním vlastního ideálu, schopností volby a schopností činit rozhodnutí. Přes ni vyjadřujeme radost i smutek, lásku, pláč, smích, ale i strach, vztek a různá přání a myšlenky. Pátá čakra je most mezi srdcem a rozumem.  

ŠESTÁ ČAKRA - 9.4.2018

s Katkou

U šesté čakry se zabýváme především intuicí, emoční inteligencí, intelektuálními schopnostmi, poznávacími funkcemi, vývojem vnitřních smyslů, duchovní sílou, projekcí vůle a schopností projevit se, schopností učit se ze zkušeností, otevřeností myšlenkám druhých. Dále je to důvěra, sebeocenění, intuitivní zření a moudrost .

SEDMÁ ČAKRA - 23.4.2018

s Markétou

U sedmé čakry se zabýváme především nejvyšším poznáním přes přímé vnitřní vidění, dokonalostí, splynutím s Všudypřítomným univerzálním vědomím, jednotou se vším, vírou v život, zkoumáme etiku, odvahu, humanitu a nesobeckost. Zabýváme se schopností vidět věci "z nadhledu", tzn. vidět větší celek. Přes sedmou čakru přichází víra, zbožnost a duchovnost a také inspirace 

VŠECHNY ČAKRY - 14.5.2018

s Katkou

Postupné závěrečné prožití všech čaker v jednom tanci jako rekapitulace a uzavření předchozí práce. Možnost nahlédnout na momentální stav v těle a jednotlivých energetických centrech.