KRUHOVÉ PÍSNĚ A IMPROVIZACE

s Naděždou Hošťálkovou (VÍCEHLAS)

DNES (27.11.) ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI

Cena: 300,- Kč za osobu / program o délce 2,5 hod. 

NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ PŘEDEM na webu nebo FB lektorky, případně telefonicky či e-mailem:
https://www.vicehlas.cz/p/kalendar-akci.html
https://www.facebook.com/pg/vicehlas.cz
MT: 775 313 003, E-mail: nadahostalkova@gmail.com

-------------------------------

Váš hlas jako úžasný hudební nástroj a zpěv jako cesta k osobnímu růstu a rozvoji tvořivosti.

Přijďte zažít a užít si radost ze souznění hlasů při společném zpěvu a muzicírování trochu jinak, než to znáte třeba od táboráku. Můžete se těšit na rytmicko - melodické hříčky s prvky body percussion, lidové a kruhové* písně z různých koutů světa a příležitost zahrát si na nejrůznější rytmické hudební nástroje.

Nemusíte umět noty - vítán je kdokoliv, kdo má potřebu a chuť zpívat, bez ohledu na míru hudebních zkušeností.

Zároveň přijměte pozvání na cestu objevování a rozvíjení Vašeho tvůrčího potenciálu prostřednictvím hudebně - pohybových her a vokálně - instrumentální improvizace. Do improvizace se každý může zapojit jen v takové míře, jak právě chce a potřebuje.

Prostě si budeme 2 hodiny různě hrát a hodně zpívat. A domů budete odcházet rozzáření a s písní na rtech. Uvidíte! ;)

Těším se na Vás!

Naďa

Pozn.: Program je určený pro dospělé a děti od cca 15 let.

* Kruhová píseň má kořeny v tradicích mnoha domorodých kultur po celém světě. Při společném zpěvu najdou své místo jak zkušení, tak méně sebevědomí zpěváci.
Účastníci stojí v kruhu, uprostřed stojící sólista "rozdává" zpěvákům motivy, z nichž postupně vzniká mnohovrstevnatá píseň. Je na každém autorovi, zda si píseň promyslí předem nebo se nechá vést okamžitou inspirací. Sólista v roli "dirigenta" může měnit akcenty a dynamiku skladby "vypínáním, zapínáním, tlumením a zesilováním" jednotlivých sekcí. Může se k písni připojit vlastní improvizací a rovněž může improvizaci nabídnout ostatním z kruhu.
Píseň se rodí tady a teď, na chvíli zazáří a zase zaniká...
Kromě rozkoše ze splynutí hlasů je v cykličnosti a pulsaci kruhových písní něco fyziologicky neodolatelně příjemného, podvědomě povědomého a zároveň nakažlivého až hypnotizujícího.
Kruhová píseň je skvělou hudební formou pro rozvíjení schopnosti "slyšet sebe" a zároveň slyšet ostatní zpěváky (vnímání a udržení rytmu a souzvuku) a příležitostí k objevování a zkoumání vlastního potenciálu, k rozšiřování vlastní komfortní zóny, nalezení odvahy dělat chyby a znovunalezení dětské spontánnosti, hravosti a tvořivosti. Je to příležitost zlepšovat svoji schopnost pohotové reakce a zažívat radost z přijetí výzvy a cesta, jak se učit plnému soustředění na přítomný okamžik, nezabývat se úsudkem okolí a potlačit svoje ego ve prospěch celku.