VESMÍRNÉ ZÁKONY v praxi

28.11. od 14.00 do 17.00 - ZRUŠENO

a Jiřinou Slámovou 

(duchovní jméno -  Luciela Abia)

spisovatelkou, terapeutkou a lektorkou (www.zivot-energie.cz)

Cena 450 Kč

Vesmírný energetický systém, jehož jsme součástí, se řídí vesmírnými zákony, podle nichž jsme sami za sebe zodpovědní, jsme svobodní, jsme si rovni a máme se naučit lásce k sobě. Patří sem i zákon karmy a zákon jednoty protikladů.

O tom, jak využít znalost těchto zákonů v každodenním životě se můžete dozvědět na přednášce, při níž se zaměříme i na důležitou úlohu ženské energie v probíhající transformaci lidské společnosti i celé planety. Na závěr si při meditaci posílíme sebevědomí .

Na akci je třeba se přihlásit předem a uhradit nevratnou zálohu ve výši 250 Kč na účet Spirály 670100-2208528663/6210 nejpozději do 28.10. 2020

-------------------------------------------

Níže připojujeme pro zajímavost odkaz na přednášku Jiřiny Slámové na téma strachu, který měla na festivalu Miluj svůj život v roce 2018

PŘIHLÁŠKA NA VESMÍRNÉ ZÁKONY